• Artikelen

 • Samen houden we de Pothof op de kaart

  25 oktober 2017 – 14:27
  vrb_samenpothof

  “We zitten met onze kont in de boter. Je kunt hier niet tegen zijn. Let wel: het is nu of nooit.” BIZ-voorzitter Wim Veldhoen schonk klare wijn. Met de inrichting van een BIZ willen de ondernemers op de Pothof een signaal afgeven dat dit bedrijventerrein van groot belang is voor Rozenburg en omgeving. En dat er investeringen nodig zijn om deze positie ook in de toekomst te behouden.

  Lees verder >


  23 oktober: informatiebijeenkomst BIZ Pothof – belangrijk voor alle pandgebruikers én eigenaren

  sbp_biz_informeledraagvlakmeting_20170531

  Voor de toekomst van Pothof is het belangrijk dat wij o.a. stappen nemen in het verbeteren van de (verkeers)veiligheid en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Om hier onze rol in te pakken is het belangrijk dat wij doelgericht samenwerken met elkaar. Als eigenaars, maar ook als gebruikers van bedrijfspanden op Pothof. Op 23 oktober organiseren […]

  Goedbezochte haringparty

  vrb_haring2017

  Op 28 juni vond de jaarlijkse haringparty van de Vereniging Rozenburgse Bedrijven weer plaats.

  Concrete acties n.a.v. overlast door vrachtverkeer nabij Pothof

  vrb_denhartogh

  Zoals u wellicht weet is er in de achterliggende periode nogal wat te doen geweest rondom de nieuwe verkeerssituatie op de Pothof. De Zuidzijde is inmiddels niet meer toegankelijk voor vrachtverkeer, hetgeen een toename van vrachtverkeer op de Laan van Nieuwblankenburg/Volgerweg tot gevolg heeft. Dit heeft geleid tot discussie met bewoners, gebiedscommissie en stad Rotterdam. […]

  Haringparty op 28 juni. Meld u nu aan!

  vrb_haring1

  Op woensdag 28 juni organiseren wij weer het jaarlijkse Haringhappen voor de leden van Vereniging Rozenburgse Bedrijven. Dit jaar sluit ook de winkeliersvereniging aan. Extra gezellig dus! U bent op 28 juni van harte welkom bij uw mede-lid en gastheer van deze editie: A.K. Barendregt. U kunt zich via aanmelden voor deze bijeenkomst met het […]

  Algemene Ledenvergadering op woensdag 19 april

  vrb_alv

  Op woensdag 19 april 2017 organiseerde Vereniging Rozenburgse Bedrijven haar Algemene Ledenvergadering.